PLASTİK REKRAKTERLERİN APLİKASYONU
Plastik malzemeler istenilen şekli alabildikleri için, diğer refrakterlere göre aplikasyon açısından önemli bir avantaja sahiptir.

Pnömatik tabanca ile en grift şekiller kolayca uygulandığı gibi, çeşitli ankraj sistemleri ile bağlanarak mukavim bir yapı sağlanır.
MALZEMENİN STOKLANMASI

Plastik malzemeler kutu içinde çift kat naylon torbalarla muhafaza edilirler. Torbaların ağızları açık kalmadığı müddetçe rutubetlerini muhafaza ederler. Buna rağmen ambalajlar serin ve kapalı yerlerde saklanmalıdır. Açık havada kalması gerekiyorsa, paletlerin üzerleri kalın naylon branda ile örtülmeli ve paletler birbirine bitişik yerleştirilmelidir.

Isı ile sertleşen plastik refrakterlerin stok ömürleri 6-12 ay arasındadır. Hava ile sertleşen kimyasal bağlı plastik refrakterlerin stok ömürleri ise max. 6 aydır. Kimyasal plastik refrakterler bünyesi içinde oluşan kimyasal reaksiyonlardan dolayı daha uzun süre muhafaza edilemezler.

APLİKASYON İÇİN GEREKLİ ALETLER

Pnömatik dövme tabancası         : 1100-1200 darbe/dak.
Gerekli hava ihtiyacı                  : 6 Atü`de 0,648 m3/dak.
Lastik veya tahta tokmak, kısa saplı kürek, mala

PLASTİKLERDE KALIP UYGULAMASI

Bek hücreleri, kapılar, kemerler gibi şekilli yerlerde, tahta veya saç kalıplar kullanılır. Malzemenin kalıplara yapışmaması için kalıp iç yüzeylerine ayırıcı yağ sürülür. Dövme işlemi yapılır. Malzemenin şekli bozulmayacak şekilde rutubetinin atılmasından sonra ve küre başlamadan önce kalıplar sökülür.

YAN DUVARLARIN APLİKASYONU:

Plastik malzeme ambalajından çıkarılarak, katlarına ayrılır ve dövülecek yere dizilir. Dövme tabancası katlara 90o dik tutularak, iyi bir sıkışma temin edilinceye kadar dövülür. Malzeme istenilen kalınlıktan 1,5-2 cm daha kalın dövülerek ve daha sonra tıraşlanarak duvar yüzeyinin düzgünlüğü sağlanır. Malzeme iki ankraj sırası yüksekliğine kadar dövüldükten sonra tıraşlama işlemi yapılır.

TAVAN APLİKASYONU:

Tavanların plastik aplikasyonu için kalıp kullanılmalıdır. Kalıpların iç yüzeyleri, malzemenin yapışmaması için yağlanır. Kalıplar alttan desteklenmelidir. Çünkü sarkma ve kopmalara sebebiyet vermemek için, dövme işlemi aşağıdan yukarı değil yandan yapılması gerekir. Plastik katlar kalıbın içine dik olarak yerleştirilerek, dövme tabancası ile malzemeye 90o dik ve yere paralel olarak dövülür. İki ankraj sırası dövme işlemi bitirildikten sonra kalıp sökülmelidir.

ANKRAJ UYGULAMALARI:

Plastik malzeme uygulanacak yere, malzemenin duvara bağlanması için çeşitli şekillerde çelik kancalar ve askı tuğlaları kullanılır. Dövme işleminden önce kanca ve tutucular yerlerine kaynaklanır.

Dövme işlemine başlanır ve askı tuğlaları kancalara yerleştirilir. Tuğlaların plastiğin içine iyice yerleşmesi için tahta veya lastik tokmakla hafifçe vurulmalıdır. İşlem örüm bitene kadar bu şekilde devam eder. Askı tuğlası yaklaşık 25-30 cm ara ile yerleştirilir.

TRAŞLAMA:

Plastik malzeme daha önce bahsedildiği gibi istenilen kalınlıkta biraz daha fazla dövüldükten sonra, bir mala veya kısa saplı bir kürekle istenilen kalınlığa kadar sıkıştırma yönünde tıraşlanır. Traşlamadan sonra yüzey perdahlaması yapılmaması gerekir. Bu işlem, malzeme içindeki nemin atılmasını engelleyerek çatlama ve kopmalara neden olur. Traşlama işleminden sonra Ø 3-4mm çubukla malzeme kalınlığının 2/3 sine kadar 100-150mm aralıklarla düzensiz olarak şişlenmeli ve her metrede bir 30-50 mm derinliğinde düşey kesme hattı oluşturulmalıdır.

DERZ PAYLARI:

Plastiklerin astar kalınlıklarına göre devreye alınışları dikkatli ve düzenli bir ısıtma kürü ile yapılmalıdır.

Plastiklerin Isı Kürü Tablosu

Kalınlık 110oC 150oC 500oC 1000oC 1300oC
15cm'den az 5 saat 24saat 24 saat 12 saat 12 saat
15-25cm 8 saat 35 saat 24 saat 15 saat 12 saat
25-45cm 10 saat 55 saat 30 saat 20 saat 15 saat
Toleranslar  ± %5’dir