PLASTİK POTA MALZEMESİ UYGULAMASI
ELLE DÖVME
 • Pota malzemesi nemli sevk edildiyse, temiz bir kaba dökülür. Kuru sevk edildiyse % 5-6 oranında temiz su ile karıştırılır.
 • Nakliye sırasında topaklanma olabileceğinden elle veya mala ile karıştırılır.
 • Potanın içi temizlenir.
 • Mikanit veya amyant malzeme izolasyonu için, pota içine yerleştirilir.
 • 0-200 Kg arası potalar yan çevrilerek, üst kısımdan başlanarak aşağı doğru tokmakla dövülür.
 • 200 Kg üstü potalar önce tabandan başlanır, taban yüksekliği ayarlanır.
 • Yan duvarlar üste doğru dövülür.
 • Tea-pot tipi (çaydanlık) potalarda, boru yeri ayarlanır.
 • Boru etrafı uzun bir şiş ile dövülür.
 • Dövme işleminden sonra suya batırılmış ve suyu sıkılmış süngerle yüzeyler dairesel olarak perdahlanır.
 • Kurutma işlemi için 100-110 °C sıcaklıkta 2-3 saat ısıtılır.
 • Bu kurutmadan sonra 100-150 °C/saat hızla 1000-1200 °C' ye çıkılır.
 • Eğer yüksek sıcaklığa çıkılacak zaman yoksa ;ön kurutmadan sonra ocaktan potaya döküm alınır ve ocağa geri verilir, taşınacak metal tekrar potaya yüklenir. Bu işlem sırasında metal kaynaması olabileceği için işlem dikkatli yapılmalıdır.
HAVALI TOKMAKLA DÖVME
 • Taban terazisinde normal seviyesine kadar dövülür.
 • Şablon kalıp ayırıcı yağ veya ince bir tabaka gres yağı ile yağlanır.
 • Yan yüzeylere malzemenin daha iyi teması için tabanın şablon kenarında kalan kısımları şişlenir. Yüzey pürüzlendirilir.
 • 10-12 cm kalınlıkta malzeme konularak pota büyüklüğüne göre 5-10 dakika önce şiş sonra düz tokmakla dövülür.
 • Son dövülen üst yüzey şişlenerek tekrar 10-12 cm lik malzeme konur.
 • Aynı işlem potanın üst yüzeyine kadar sürdürülür.
 • Şablon çevirerek veya parçalanarak çıkartılır.
 • Çıkarma sırasında hasar gören yerler varsa düzeltilir.
 • Özellikle kat veya tabaka ayrılması oluşmamasına dikkat edilmelidir.
 • Ağız formu verilerek pota şekli tamamlanır..
 • Temiz bir sünger suya batırılıp, suyu sıkılarak yüzeyler perdahlanır.
 • Kurutma işleminde saatte 25-30 °C ısıtma periyodu ile 100-110 °C 'ye çıkılır.
 • 2-3 saat 110 derecede tutulur.
 • Pota büyüklüğe göre 50-100 °C/saat ısıtılarak 1100-1200 °C 'ye çıkarılır.
 • Hemen kullanılmayacak potaların en azından ön kurutma yapılması ve rutubet görmeden muhafazası gerekmektedir.