ASİDİK ASTAR TAMİRİ
 • Her dökümden sonra astar yüzeyi gözle kontrol edilir. Gerekirse çap ölçümü yapılır.
 • Astar tamiri için önerilen malzeme kullanılmalıdır.
 • Astar tamir malzemesi temiz bir kaba boşaltılır. Göz kontrolu yapılır.
 • Camsuyu ile temiz su yarı yarıya karıştırılır. (Karma sıvısı olarak özel sıvı verilebilir.)
 • Bu karışım astar tamir malzemesi ile karıştırılır.
 • Aşınan bölge derinse daha koyu karışım hazırlanır. Yüzeysel bölgeler için macun kıvamında hazırlanır.
 • Aşınan astarın yüzeyi temiz olmalıdır. Metal,curuf vs. olmamalıdır.
 • Bu yüzeye hazırlanan camsulu karma suyu karışımından sürülür. (Fırça veya sünger yardımı ile)
 • Astar tamir malzemesi elle veya mala yardımıyla aşınan bölgelere, ocak tabanından yukarıya doğru uygulanır. Uygulamadan 5-10 dakika sonra tamir malzemesi lastik tokmakla sıkıştırılır.
 • Tamir yapıldıktan 10-15 dakika sonra suya batırılıp sıkılmış, temiz bir süngerle tamir yüzeyleri perdahlanır. Bu işlem yapıldığında tamir edilen kısım çatlamayacaktır.
 • Tamir edilen yüzey, astar yüzeyinin 1/3'ünden azsa ön kurutma işlemine gerek yoktur.
 • Tamir edilen yüzey, astar yüzeyinin 1/3'ünden fazlaysa büyüklüğe göre 15-30 dakika arası ön kurutma yapılmalıdır. Tabana yan duvarlara değmeyecek şekilde temiz hurda konur. Ocağa düşük güç verilerek kurutma sağlanır.
 • Kurutma işleminden sonra normal döküm almaya devam edilir.
DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR:
 • Dövme sırasında belirli bir yoğunluğa erişildiğinden dolayı ,kullanılan malzeme miktarı her dövme için hemen hemen aynı olmalıdır.
 • Şablon kalınlığı min.4 mm olmalıdır.
 • Elle dövüm için min.2 kişi dövmeyi yapmalıdır.
 • Konik kısımların eğik bara ile sıkıştırılmasına dikkat edilmelidir.
 • Sinter programı olmayan dökümhanelerde sıcaklık sürekli kontrol edilmelidir.
 • Temiz hurda ile çalışılmalıdır. Ocak curufu temizlenmelidir.
 • Yarım ocak yüklememeye dikkat edilmelidir.
 • Astar performansını artırmak için astar tamiri yapılmalıdır.