ASİDİK ASTAR SİNTER UYGULAMASI
 • Dövme işlemi bittikten sonra ocağın içine temiz hurda malzemeleri yerleştirilir.
 • Hurda malzeme şablonun yan duvarlarına değmemelidir. Sinter ocağı pik, sfero veya bakır alaşımı olmalıdır. Sinter için daha önce dökülmüş sinter plakaları kullanılması önerilir.
 • Ocak devreye alınır. Ocak ısısı saatte 120-150 °C yükseltilerek sintere 575 °C 'ye kadar devam edilir.
 • 575 °C'de yarım saat beklenir. 575 °C 'den 850°C 'ye 1,5 saatte düzenli olarak çıkılır.
 • 850°C'de yarım saat beklenir. 850°C 'den 1200°C 'ye 2 saatte çıkılır.
 • 1200°C'den 1500°C 'ye (Ocak şarj malzemesine göre 1500-1650°C) 3 saatte çıkılır. Ocak ergimeye başlamıştır.
 • Ocak beslemesine dikkat edilmelidir. Ergimeden sonra ocakta metal seviyesi yükseltilmelidir.
 • Ocak döküm sıcaklığına ulaştığında sıcaklık 50oC arttırılarak, ocak büyüklüğüne göre yarım saat ile 1 saat arası bekletilir.
 • Curuf temizlenerek, sıcaklık kontrolu yapılarak döküme geçilir.
 • Döküm alındıktan sonra astar yüzeyi kontrol edilir.
 • Tekrar döküm alınmayacaksa ocak kapağı kapatılarak daha geç soğuma sağlanmalıdır. Bu astarın ömrünü uzatacaktır.
 • Bir sonraki ocak yükleme programı biliniyorsa,yükleme yapılıp ocak kapağı kapatılarak, bekletilebilir.
DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR:
 • Dövme sırasında belirli bir yoğunluğa erişildiğinden dolayı ,kullanılan malzeme miktarı her dövme için hemen hemen aynı olmalıdır.
 • Şablon kalınlığı min.4 mm olmalıdır.
 • Elle dövüm için min.2 kişi dövmeyi yapmalıdır.
 • Konik kısımların eğik bara ile sıkıştırılmasına dikkat edilmelidir.
 • Sinter programı olmayan dökümhanelerde sıcaklık sürekli kontrol edilmelidir.
 • Temiz hurda ile çalışılmalıdır. Ocak curufu temizlenmelidir.
 • Yarım ocak yüklememeye dikkat edilmelidir.
 • Astar performansını artırmak için astar tamiri yapılmalıdır.