ASİDİK ASTARI DÖVME TALİMATI
 • Ocak içinde bir önceki astar temizlenir.
 • Ocak bobin sıvası kontrol edilir. Aşınma olan yerler REF-COAT-95 ile tamir edilir, kurutulur ve topraklama yapılır.
 • Ocak etrafına ve içine hava tutulur. Astara karışabilecek yabancı malzemeler uzaklaştırılır. Astarlama işlemi yaparken cepsiz tulum veya önlük giyilmeli ve sigara içilmemelidir.
 • Mikanit veya asbest konur, çemberlenir. Astar malzemesi, temiz bir kaba dökülür. Mıknatısla astar malzemesi kontrol edilir.
 • Astar temiz bir kürek yardımıyla karıştırılır. (Nakliye sırasında ayrışma olabilir.)
 • Ocak tabanına astar malzemesi her tabaka 10 cm'i geçmeyecek şekilde yayılır. El tokmağı ile sıkıştırılır.
 • Sıkıştırılan yüzey üzerine çizikler atılır. 2.kat taban malzemesi yayılır. Tekrar sıkıştırılır.
 • Ocak tabanı yüksekliği tamamlanana kadar işlem devam ettirilir. Taban tevsiyesi yapılır, ocak derinliği ayarlanır.
 • Şablon tabana yerleştirilir ve merkezlenir. Şablon uygun kalınlıkta, düzgün yüzeyli, kumlanmış ve delikli olmalıdır. Şablonun kaynak yeri mutlaka taşlanmalı ve düzeltilmelidir.
 • Şablon alt bölümde koniklik varsa; bu kısım ucu eğik bara yardımıyla iki seferde sıkıştırılır.
 • Yan duvarlara 10 cm'i geçmeyecek şekilde astar malzemesi konur ve sıkıştırılır. (Elle uygulamada)
 • Sıkıştırma işleminden sonra şiş çekilir. Bu işlem iki katın birbiriyle birleşmesi içindir. 2.kat uygulamasına geçilir.
 • Vibratör uygulamasında astar malzemesi ocak ağzına kadar doldurulur. Malzeme sıkıştıktan sonra üzerine şişlenerek tekrar malzeme ilave edilir ve sıkıştırılır.
 • Astarlama ocak ağzının 6-8 cm altına kadar uygulama sürer. Bu kısma gelince ocak dövüm işlemi bitirilir.
 • Ocak ağzı sinter sırasında yapılır. Sıcaklık 700-800 °C'ye gelince ağız uygulaması yapılır.
 • Astar malzemesinin üzerinde herhangi bir metal malzemesi olup olmadığı kontrol edilir.
 • RB-85L ocak ağız malzemesi % 6-8 oranında su karıştırılarak kullanılır. Ocak etrafına konacak RB-85L ağız malzemesi % 8 su ile,gaga etrafına konacak ağız betonu % 6 su ile temiz bir kapta karıştırılır.
 • Hazırlanan karışım astar üzerine sıkıştırılarak uygulanır..
 • Sıcaklıktan dolayı rutubet yukarı çıkar. Astar nem almaz.
 • Yan duvarlara 10 cm'i geçmeyecek şekilde astar malzemesi konur ve sıkıştırılır. (Elle uygulamada)
 • Sıkıştırma işleminden sonra şiş çekilir. Bu işlem iki katın birbiriyle birleşmesi içindir. 2.kat uygulamasına geçilir.
 • Vibratör uygulamasında astar malzemesi ocak ağzına kadar doldurulur. Malzeme sıkıştıktan sonra üzerine şişlenerek tekrar malzeme ilave edilir ve sıkıştırılır.
 • Astarlama ocak ağzının 6-8 cm altına kadar uygulama sürer. Bu kısma gelince ocak dövüm işlemi bitirilir.