KONVENSİYONEL BETONLAR
RB – 80 SF
TANIM
Yüksek akışkanlık değerlerine ulaşabilen yüksek mukavemetli özel refrakter betonudur.
KİMYASAL ÖZELLİKLER
Al2O3 :  %       78 - 82
SİO2 :  %       8 - 12
Fe2O3 :  %       1,4 - 1,6
CaO :  %       1,1 - 1,3
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
Tane İriliği 0 - 6 mm
Max.Kullanım Sıcaklığı :  1700°C
Hacim ağırlığı :  2,7 – 2,9 gr/cm3
Katılacak Su Miktarı :  % 6,5 - 7,5
Kullanım Şekli :  Dökme
Sıcaklık
(oC)
Soğukta Kırılma
Mukavemeti

(kg/cm²)
Kalıcı Lineer Değişim
(%)
Termal Kondüktivite
(kcal/mh oC)
110 800 - -
1100 1000 -0,10 1,2
1400 1200 -0,10 1,3
Toleranslar ± %5'dir ( Veriler, ısıtılıp soğutulduktan sonraki değerlerdir. )
AMBALAJ ŞEKLİ

25 kg’lık polietilen ve kağıt torba.

KULLANIM ALANLARI

Demir çelik, çimento, kimya, ağaç sanayinde özellikle yerleştirme zorluğu olan yüksek dayanım gerektiren alanlarda kullanılır.

RB – 90 SF
TANIM
Düşük karma suyu oranlarıyla yüksek akışkanlık değerlerine ulaşabilen, döküm esnasında vibrasyon gerektirmeyen yüksek mukavemetli özel refrakter betonudur.
KİMYASAL ÖZELLİKLER
Al2O3 :  %       88 - 92
SİO2 :  %       5 - 7
Fe2O3 :  %       0,9 - 1,1
CaO :  %       0,9 - 1,2
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
Tane İriliği 0 - 6 mm
Max.Kullanım Sıcaklığı :  1800°C
Hacim ağırlığı :  3,0 – 3,1 gr/cm3
Katılacak Su Miktarı :  % 4,5 - 5,5
Kullanım Şekli :  Dökme
Sıcaklık
(oC)
Soğukta Kırılma
Mukavemeti

(kg/cm²)
Kalıcı Lineer Değişim
(%)
Termal Kondüktivite
(kcal/mh oC)
110 850 - -
1100 1050 -0,10 1,3
1600 1300 -0,10 1,5
Toleranslar ± %5'dir ( Veriler, ısıtılıp soğutulduktan sonraki değerlerdir. )
AMBALAJ ŞEKLİ

25 kg’lık polietilen ve kağıt torba.

KULLANIM ŞEKLİ

Demir çelik, çimento, kimya, petrol, ağaç, ısı sanayinde yüksek mukavemet gerektiren ve döküm zorluğu olan yerlerde kullanılır.

RB – 95 SF
TANIM
Düşük karma suyu oranlarıyla yüksek akışkanlık değerlerine ulaşabilen, döküm esnasında vibrasyon gerektirmeyen yüksek mukavemetli özel refrakter betonudur.
KİMYASAL ÖZELLİKLER
Al2O3 :  %       94 - 95
SİO2 :  %       3 - 4
Fe2O3 :  %       0,2 - 0,3
CaO :  %       1 - 1,2
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
Tane İriliği 0 - 6 mm
Max.Kullanım Sıcaklığı :  1880°C
Hacim ağırlığı :  3,2 – 3,3 gr/cm3
Katılacak Su Miktarı :  % 4,5 - 5,0
Sıcaklık
(oC)
Soğukta Kırılma
Mukavemeti

(kg/cm²)
Kalıcı Lineer Değişim
(%)
Termal Kondüktivite
(kcal/mh oC)
110 950 - -
1100 1100 -0,10 1,6

1600

1800 -0,10 1,75
Toleranslar ± %5'dir ( Veriler, ısıtılıp soğutulduktan sonraki değerlerdir. )
AMBALAJ ŞEKLİ

20 kg’lık polietilen ve kağıt torba.

KULLANIM ALANLARI

Demir çelik, çimento, kimya, petrol, ağaç, ısı sanayinde yüksek mukavemet gerektiren ve döküm zorluğu olan yerlerde kullanılır.