KONVENSİYONEL BETONLAR
R – PLAST 40
TANIM
Isı ile sertleşen, plastik refrakterdir. 1000˚C üzerinde seramik bağ kurarak, yüksek mekanik ve termal şok mukavemetlerine ulaşır.
KİMYASAL ÖZELLİKLER
Al2O3 :  %       38 - 42
SİO2 :  %       1,8 - 2,5
Fe2O3 :  %       0,1 - 0,2
CaO :  %       0,2 - 0,5
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
Tane İriliği 0 - 5 mm
Max.Kullanım Sıcaklığı :  1380°C
Hacim ağırlığı :  2,2 – 2,3 gr/cm3
Katılacak Su Miktarı :  -
SK (Refrekterlik) :  29(1580°C)
Sıcaklık
(oC)
Soğukta Kırılma
Mukavemeti

(kg/cm²)
Kalıcı Lineer Değişim
(%)
Termal Kondüktivite
(kcal/mh oC)
110 21 - 0,80
815 85 - 0,85
1100 120 -0,10 0,90
Toleranslar ± %5'dir ( Veriler, ısıtılıp soğutulduktan sonraki değerlerdir. )
AMBALAJ ŞEKLİ

20 kg’lık polietilen ve kağıt torba.

KULLANIM ALANLARI

Buhar kazanları, gaz kanalları, seramik fırınları, tav fırınlarında emniyetle kullanılır.

R – PLAST 40 K
TANIM
Kimyasal bağlı havada ve ısı ile sertleşen yüksek mekanik mukavemete sahip dövme plastik refrakterdir.
KİMYASAL ÖZELLİKLER
Al2O3 :  %       38 - 42
P2O5 :  %       2,8 - 3,1
Fe2O3 :  %       1,6 - 2,4
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
Tane İriliği 0 - 5 mm
Max.Kullanım Sıcaklığı :  1500°C
Hacim ağırlığı :  2,3 – 2,4 gr/cm3
Katılacak Su Miktarı :  -
SK (Refrakterlik) :  33 (1730°C)
Sıcaklık
(oC)
Soğukta Kırılma
Mukavemeti

(kg/cm²)
Kalıcı Lineer Değişim
(%)
Termal Kondüktivite
(kcal/mh oC)
110 22 - -
815 90 -0,10 0,80
1100 130 -0,20 0,95
1400 210 -0,30 -
Toleranslar ± %5'dir ( Veriler, ısıtılıp soğutulduktan sonraki değerlerdir. )
AMBALAJ ŞEKLİ

20 kg’lık polietilen ve kağıt torba.

KULLANIM ŞEKLİ

Demir-çelik endüstrisinde, cüruf ve ergimiş metallere karşı dayanıklılığı nedeniyle potalarda, tandişlerde, tav fırınlarında ve diğer fırınların yan duvar ve tavanlarında emniyetle kullanılır.

R – PLAST 50 K
TANIM
Hava ile sertleşen kimyasal bağlayıcılı, yüksek ısı, eriyik, curuf ve şok mukavemetlerine sahip, dövme plastik refrakterdir.
KİMYASAL ÖZELLİKLER
Al2O3 :  %       50 - 52
Fe2O3 :  %       1,7 - 2,2
P2O5 :  %       2,7 - 2,8
Alkali :  %       0,9 - 1,0
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
Tane İriliği 0 - 5 mm
Max.Kullanım Sıcaklığı :  1550°C
Hacim ağırlığı :  2,3 – 2,4 gr/cm3
Katılacak Su Miktarı :  -
SK (Refrakterlik) :  33(1730°C)
Sıcaklık
(oC)
Soğukta Kırılma
Mukavemeti

(kg/cm²)
Kalıcı Lineer Değişim
(%)
Termal Kondüktivite
(kcal/mh oC)
110 65 - -
815 98 - 0,95

1100

120 -0,30 1,05
1400 142 -0,40 -
Toleranslar ± %5'dir ( Veriler, ısıtılıp soğutulduktan sonraki değerlerdir. )
AMBALAJ ŞEKLİ

20 kg'lık kutularda.

KULLANIM ALANLARI

Demir-çelik endüstrisinde, petrokimya ve rafinerilerde, termik santrallerde, tünel fırın yan duvar ve tavan uygulamalarında emniyetle kullanılır.

R – PLAST 60
TANIM
Isı ile sertleşen seramik bağlı, yüksek ısı ve mekanik mukavemetlere sahip kullanıma hazır plastik refrakterdir.
KİMYASAL ÖZELLİKLER
Al2O3 :  %       58 - 60
Fe2O3 :  %       1,9 - 2,1
CaO :  %       0,1 - 0,2
Alkali :  %       0,1 - 0,2
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
Tane İriliği 0 - 5 mm
Max.Kullanım Sıcaklığı :  1530°C
Hacim ağırlığı :  2,3 – 2,4 gr/cm3
Katılacak Su Miktarı :  -
SK (Refrakterlik) :  30(1670°C)
Sıcaklık
(oC)
Soğukta Kırılma
Mukavemeti

(kg/cm²)
Kalıcı Lineer Değişim
(%)
Termal Kondüktivite
(kcal/mh oC)
110 40 -1,20 -
1100 90 -1,55 1,00

1400

120 -0,40 -
Toleranslar ± %5'dir ( Veriler, ısıtılıp soğutulduktan sonraki değerlerdir. )
AMBALAJ ŞEKLİ

25 kg'lık kutularda.

KULLANIM ALANLARI

Demir-çelik endüstrisi rafineriler, termik santraller, tav fırınlarında kullanılır.

R – PLAST 60 K
TANIM
Hava ile sertleşen kimyasal bağlayıcılı, yüksek ısı ve mekanik mukavemete sahip kullanıma hazır plastik refrakterdir.
KİMYASAL ÖZELLİKLER
Al2O3 :  %       58 - 62
P2O5 :  %       3,1 - 3,2
Fe2O3 :  %       1,6 - 1,8
Alkali :  %       0,3 - 0,4
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
Tane İriliği 0 - 5 mm
Max.Kullanım Sıcaklığı :  1580°C
Hacim ağırlığı :  2,3 – 2,4 gr/cm3
Katılacak Su Miktarı :  -
SK (Refrakterlik) :  32 (1710°C)
Sıcaklık
(oC)
Soğukta Kırılma
Mukavemeti

(kg/cm²)
Kalıcı Lineer Değişim
(%)
Termal Kondüktivite
(kcal/mh oC)
110 65 - -
1100 100 -0,20 1,00

1400

130 -0,40 -
Toleranslar ± %5'dir ( Veriler, ısıtılıp soğutulduktan sonraki değerlerdir. )
AMBALAJ ŞEKLİ

20 kg'lık kutularda.

KULLANIM ALANLARI

Demir-çelik endüstrisi, tav fırınları, termik santraller, ağaç sanayinde, tünel fırın yan duvarlarında emniyetle kullanılır.

R – PLAST 70
TANIM
Isı ile sertleşen plastik refrakterdir. 1100˚C üzerinde seramik bağ kurarak, mekanik ve termal şok mukavemetlerine ulaşır.
KİMYASAL ÖZELLİKLER
Al2O3 :  %       68 - 72
P2O5 :  %       1,3 - 1,8
Fe2O3 :  %       0,1 - 0,2
Alkali :  %       0,2 - 0,3
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
Tane İriliği 0 - 5 mm
Max.Kullanım Sıcaklığı :  1700°C
Hacim ağırlığı :  2,5 – 2,7 gr/cm3
Katılacak Su Miktarı :  -
SK (Refrakterlik) :  37 (1830°C)
Sıcaklık
(oC)
Soğukta Kırılma
Mukavemeti

(kg/cm²)
Kalıcı Lineer Değişim
(%)
Termal Kondüktivite
(kcal/mh oC)
110 24 - -
815 98 - 1,10

1100

135 -0,30 1,20
1400 240 -0,10 -
Toleranslar ± %5'dir ( Veriler, ısıtılıp soğutulduktan sonraki değerlerdir. )
AMBALAJ ŞEKLİ

25 kg'lık kutularda.

KULLANIM ALANLARI

Demir-çelik endüstrisi, alüminyum, bakır, çinko, petrokimya ve rafineri gibi endüstri dallarında emniyetle kullanılabilir.

R – PLAST 70 K
TANIM
Hava ile sertleşen kimyasal bağlayıcılı, yüksek ısı ve mekanik mukavemete sahip, dövme plastik refrakterdir.
KİMYASAL ÖZELLİKLER
Al2O3 :  %       70 - 72
P2O5 :  %       2,9 - 3,1
Fe2O3 :  %       1,3 - 1,5
Alkali :  %       0,3 - 0,4
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
Tane İriliği 0 - 5 mm
Max.Kullanım Sıcaklığı :  1700°C
Hacim ağırlığı :  2,6 – 2,7 gr/cm3
Katılacak Su Miktarı :  -
SK (Refrakterlik) :  38 (1855°C)
Sıcaklık
(oC)
Soğukta Kırılma
Mukavemeti

(kg/cm²)
Kalıcı Lineer Değişim
(%)
Termal Kondüktivite
(kcal/mh oC)
110 72 - -
815 105 - 1,20

1100

128 -0,20 1,25
1400 160 -0,50 -
Toleranslar ± %5'dir ( Veriler, ısıtılıp soğutulduktan sonraki değerlerdir. )
AMBALAJ ŞEKLİ

25 kg'lık kutularda.

KULLANIM ALANLARI

Demir-çelik endüstrisinde, taşıma potaları, ark ocağı kapakları, tandiş çalışma astarları, peletleme fırınları, çimento ve kireç fırınlarında emniyetle kullanılmaktadır.

R – PLAST 80
TANIM
Isı ile sertleşen seramik bağlı, yüksek ısı ve mekanik mukavemete sahip kullanıma hazır plastik refrakterdir.
KİMYASAL ÖZELLİKLER
Al2O3 :  % 78 - 82
Fe2O3 :  % 1,1 - 1,3
CaO :  % 0,1 - 0,2
Alkali :  % 0,1 - 0,2
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
Tane İriliği 0 - 5 mm
Max.Kullanım Sıcaklığı :  1750°C
Hacim ağırlığı :  2,7 – 2,9 gr/cm3
Katılacak Su Miktarı :  -
SK (Refrakterlik) :  39 (1880°C)
Sıcaklık
(oC)
Soğukta Kırılma
Mukavemeti

(kg/cm²)
Kalıcı Lineer Değişim
(%)
Termal Kondüktivite
(kcal/mh oC)
110 60 -1,25 -
1100 300 -1,45 1,66

1600

250 -0,30 -
Toleranslar ± %5'dir ( Veriler, ısıtılıp soğutulduktan sonraki değerlerdir. )
AMBALAJ ŞEKLİ

25 kg'lık kutularda.

KULLANIM ALANLARI

Demir-çelik endüstrisinde alüminyum, bakır endüstrileri ve rafinerilerde, termik santrallerde, çimento ve kireç sanayinde emniyetle kullanılır.

R – PLAST 80 K
TANIM
Hava ile sertleşen, kimyasal bağlayıcılı, yüksek ısı ve mekanik mukavemete sahip kullanıma hazır plastik refrakterdir.
KİMYASAL ÖZELLİKLER
Al2O3 :  % 78 - 82
Fe2O3 :  % 1,3 - 1,5
P2O5 :  % 3,1 - 3,2
Alkali :  % 0,3 - 3,2
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
Tane İriliği 0 - 5 mm
Max.Kullanım Sıcaklığı :  1780°C
Hacim ağırlığı :  2,7 – 2,9 gr/cm3
Katılacak Su Miktarı :  -
SK (Refrakterlik) :  40 (1920°C)
Sıcaklık
(oC)
Soğukta Kırılma
Mukavemeti

(kg/cm²)
Kalıcı Lineer Değişim
(%)
Termal Kondüktivite
(kcal/mh oC)
110 160 - -
1100 280 -1,10 1,90

1600

420 -0,90 -
Toleranslar ± %5'dir ( Veriler, ısıtılıp soğutulduktan sonraki değerlerdir. )
AMBALAJ ŞEKLİ

25 kg'lık kutularda.

KULLANIM ALANLARI

Demir-çelik endüstrisinde, taşıma potaları, ark ocağı kapakları, tandiş çalışma astarları, rafineriler, çimento ve kireç fırınları, ağaç sanayinde emniyetle kullanılmaktadır.

R – PLAST 90
TANIM
Seramik bağlı yüksek ısı ve mekanik mukavemetine sahip kullanıma hazır plastik refrakterdir.
KİMYASAL ÖZELLİKLER
Al2O3 :  % 88 - 92
SİO2 :  % 4 - 6
Fe2O3 :  % 0,4 - 0,6
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
Tane İriliği 0 - 5 mm
Max.Kullanım Sıcaklığı :  1800°C
Hacim ağırlığı :  3,0 – 3,1 gr/cm3
Katılacak Su Miktarı :  -
SK (Refrakterlik) :  40 (1920°C)
Sıcaklık
(oC)
Soğukta Kırılma
Mukavemeti

(kg/cm²)
Kalıcı Lineer Değişim
(%)
Termal Kondüktivite
(kcal/mh oC)
110 70 - -
1100 320 -0,80 1,90

1600

450 -0,90 -
Toleranslar ± %5'dir ( Veriler, ısıtılıp soğutulduktan sonraki değerlerdir. )
AMBALAJ ŞEKLİ

25 kg'lık kutularda.

KULLANIM ALANLARI

Demir-çelik endüstrisinde taşıma potaları, ark ocağı kapakları, rafineriler, çimento ve ağaç sanayinde emniyetle kullanılır.

R – PLAST 90 K
TANIM
Havada ve ısı ile sertleşen kimyasal bağlı yüksek ısı ve mekanik mukavemete sahip hazır plastik refrakterdir.
KİMYASAL ÖZELLİKLER
Al2O3 :  % 88 - 92
P2O5 :  % 3,4 - 3,6
SİO2 :  % 2,8 - 3,2
Fe2O3 :  % 0,3 - 0,4
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
Tane İriliği 0 - 5 mm
Max.Kullanım Sıcaklığı :  1850°C
Hacim ağırlığı :  3,0 – 3,1 gr/cm3
Katılacak Su Miktarı :  -
SK (Refrakterlik) :  41 (1970°C)
Sıcaklık
(oC)
Soğukta Kırılma
Mukavemeti

(kg/cm²)
Kalıcı Lineer Değişim
(%)
Termal Kondüktivite
(kcal/mh oC)
110 250 - -
1100 400 -0,80 1,90

1600

550 -0,90 -
Toleranslar ± %5'dir ( Veriler, ısıtılıp soğutulduktan sonraki değerlerdir. )
AMBALAJ ŞEKLİ

25 kg'lık kutularda.

KULLANIM ALANLARI

Demir-çelik endüstrisinde taşıma potaları, ark ocağı kapakları, indüksiyon ocakları, rafineriler, çimento ve ağaç sanayinde kullanılır.