KONVENSİYONEL BETONLAR
RB – 60 L
TANIM
Alumina esaslı low cement refrakter betondur. Genel hizmet amaçlı olarak kullanılabilmektedir. Düşük CaO'li olması nedeniyle yüksek sıcaklıklara dayanıklı olup orta sıcaklıklardaki mukavemeti yüksektir.
KİMYASAL ÖZELLİKLER
Al2O3 :  %       58 - 62
CaO :  %       2 - 2,4
Fe2O3 :  %       1,2 - 1,4
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
Tane İriliği 0 - 5 mm
Max.Kullanım Sıcaklığı :  1600°C
Katılacak Su Miktarı :  % 8 - 9
Hacim ağırlığı :  2,4 – 2,6 gr/cm3
SK (Refrakterlik) :  34 (1763oC)
Sıcaklık
(oC)
Soğukta Kırılma
Mukavemeti

(kg/cm²)
Kalıcı Lineer Değişim
(%)
Termal Kondüktivite
(kcal/mh oC)
110 500 - -
815 550 - 0,90
1100 620 -0,1 1,06
1400 680 -0,2 1,15
Toleranslar ± %5'dir ( Veriler, ısıtılıp soğutulduktan sonraki değerlerdir. )
AMBALAJ ŞEKLİ

25 kg’lık polietilen ve kağıt torba.

KULLANIM ALANLARI

Döküm, demir-çelik, çimento, kireç, petrokimya, kazan sanayinde, tünel fırınlarda, fırın arabalarında, seramik sanayinde, kazanların bek haznelerinde yüksek fırın aşınma plakalarının yerleştirilmesinde emniyetle kullanılır.

RB – 75L
TANIM
Boksit esaslı Low Cement refrakter betondur. Cüruf ataklarına karşı dayanımı yüksektir. CaO'ın düşük olması nedeniyle yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır.
KİMYASAL ÖZELLİKLER
Al2O3 :  %       74 - 76
SİO2 :  %       5 - 7
CaO :  %       1,6 - 1,8
Fe2O3 :  %       1,2 - 1,3
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
Tane İriliği 0 - 5 mm
Max.Kullanım Sıcaklığı :  1680°C
Katılacak Su Miktarı :  % 6 - 8
Hacim ağırlığı :  2,6 – 2,6 gr/cm3
Kullanım Şekli :  Vibrasyon
SK (Refrakterlik) :  38 (1850oC)
Sıcaklık
(oC)
Soğukta Kırılma
Mukavemeti

(kg/cm²)
Kalıcı Lineer Değişim
(%)
Termal Kondüktivite
(kcal/mh oC)
110 550 - -
1100 650 -0,20 1,05
1400 710 -0,30 1,20
Toleranslar ± %5'dir ( Veriler, ısıtılıp soğutulduktan sonraki değerlerdir. )
AMBALAJ ŞEKLİ

25 kg’lık polietilen ve kağıt torba.

KULLANIM ŞEKLİ

Demir-Çelik endüstrisinde, ark ocaklarında, tandişlerde, rafinerilerde, kimya sanayisinde emniyetle kullanılır.

RB – 85L
TANIM
İndüksiyon ocak ağız ve kapaklarında, tandişlerde, potalarda, demir ve demir dışı metal ergitme tesislerinde, rafinerilerde, döner fırınlarda kullanılan; yüksek sıcaklıklara dayanıklı, cüruf mukavemeti yüksek, termal şoklara, CO etkisine dayanıklı, yüksek alüminalı Low Cement malzemedir.
KİMYASAL ÖZELLİKLER
Al2O3 :  %       85 - 88
CaO :  %       1,4 - 1,6
Fe2O3 :  %       1,2 - 1,4
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
Tane İriliği 0 - 5 mm
Max.Kullanım Sıcaklığı :  1750°C
Katılacak Su Miktarı :  % 6 - 8
Hacim ağırlığı :  2,7 – 2,8 gr/cm3
Kullanım Şekli :  Vibrasyon
SK (Refrakterlik) :  32 (1710oC)
Sıcaklık
(oC)
Soğukta Kırılma
Mukavemeti

(kg/cm²)
Kalıcı Lineer Değişim
(%)
Termal Kondüktivite
(kcal/mh oC)
110 620 - -
1100 680 -0,20 1,1
1400 740 -0,30 1,3
Toleranslar ± %5'dir ( Veriler, ısıtılıp soğutulduktan sonraki değerlerdir. )
AMBALAJ ŞEKLİ

25 kg’lık polietilen ve kağıt torba.

KULLANIM ALANLARI

Malzeme temiz bir kapta % 6-8 temiz su ile karıştırılır. Uygulanacak yere şişlenerek mümkünse vibre edilir. Malzeme yüzeyi ahşap bir mala ile düzeltilir. Ocak ağzına yapılacak uygulamanın, ocak 700-800 ˚C ye geldiği zaman yapılması tavsiye edilir. Rutubet çıkışını kolaylaştırmak için 10-15 cm ara ile 3 mm Ø çubukla beton yüzeyi şişlenmelidir.

RB – 95L
TANIM
Tabular alumina bazlı çok yüksek sıcaklıklara, korozyona ve cürufa dayanıklı, yüksek mukavemete sahip ağır hizmet hidrolik bağlı refrakter malzemedir.
KİMYASAL ÖZELLİKLER
Al2O3 :  %       95 - 98
CaO :  %       1,2 - 1,4
Fe2O3 :  %       0,1 - 0,2
FİZİKSEL ÖZELLİKLER
Tane İriliği 0 - 5 mm
Max.Kullanım Sıcaklığı :  1850°C
Katılacak Su Miktarı :  % 6 - 8
Hacim ağırlığı :  3,1 – 3,2 gr/cm3
Kullanım Şekli Vibrasyon
SK (Refrakterlik) :  36 (1800oC)
Sıcaklık
(oC)
Soğukta Kırılma
Mukavemeti

(kg/cm²)
Kalıcı Lineer Değişim
(%)
Termal Kondüktivite
(kcal/mh oC)
110 650 - -
1100 720 -0,20 1,20
1400 760 -0,30 1,3
Toleranslar ± %5'dir ( Veriler, ısıtılıp soğutulduktan sonraki değerlerdir. )
AMBALAJ ŞEKLİ

25 kg’lık polietilen ve kağıt torba.

KULLANIM ALANLARI

Demir-çelik endüstrisinde; ark ocağı, tandiş ve lanslarında, rafinerilerde, çimento döner fırınlarında, kimya endüstrisinde kullanılır.