BAĞLAMA HARÇLARI
ÖRÜM HARÇLARI
TANIM
Alüminyum oksit değerine göre ilgili olduğu ateş tuğlaların örümünde kullanılan refrakter malzemedir. Kimyasal bağlı hazırlandığında daha düşük sıcaklıklarda da rahatlıkla kullanılabilir.
KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLER
  Al2O3
%
Fe2O3
%
SİO2
%
Tane İriliği
mm
Max. Kullanım Sıcaklığı
°C
SK Hacim
Ağırlığı
g/cm3
R-30 30 3 60 0-0,5 1250 14 1,8-2,0
R-40 40 2,5 50 0-0,5 1300 15 2,0-2,1
R-50 50 2,5 40 0-0,5 1400 20 2,0-2,2
R-60 60 2,0 30 0-0,5 1500 28 2,3-2,5
R-80 80 1,2 10 0-0,5 1600 34 2,5-2,7
R-90 90 0,6 5 0-0,5 1700 38 2,8-3,0
Toleranslar ± %5'dir ( Veriler, ısıtılıp soğutulduktan sonraki değerlerdir. )
KULLANIM YERLERİ

Alüminyum oksit değerine göre ilgili olduğu ateş tuğlalarının örümünde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ

Su ile temiz bir kapta karıştırılarak mümkünse bir gün bekletildikten sonra tuğla yüzeyine mala ile sürerek veya ince derz payları için düşük kıvamlı hazırlanmış harca daldırılarak kullanılır.